Hvorledes Dagen gaaer for lille Lise – fortalt af en Fader af P.J. Stahl og Lorenz Frølich

DKK 500,00

Georg Chr. Ursins Forlag, Kjøbenhavn – u. år (1863) –  Serie: Julegave for Børn – 1. udgave – 20 blade.
Illustreret af Lorentz Frølich.
Smuk indbinding, men ryg og hjørner er slidte (se billeder). Indvendigt fremtræder bogen med brugsspor og aldersrelaterede pletter.
På titelbladet er tilskrevet: “Til lille Kirsten fra Farmor”.

Uddrag fra artiklen om bogen i Den store danske Encyklopædi:
Hvorledes Dagen gaaer for Lille Lise af Lorenz Frølich (1820-1909) omtales ofte som den første moderne, danske billedbog. Den findes i to udgaver, den første fra 1863 med tekst af P.J. Stahl, og den anden fra 1889 med tekst af Ernst von der Recke.

Den første udgave med undertitlen „fortalt af en Fader” var udkommet i Paris, hvor Frølich boede, og bag forfatternavnet Stahl stod den legendariske forlægger Pierre-Jules Hetzel (1814-86). I forordet til La journée de Mlle Lili, som bogen hedder på fransk, skriver Hetzel:
“Naar man tager disse Blade i Haanden, vil man maaske spørge, „er det en Bog, et Album eller en lille uskyldig Historie”? Jeg veed ikke hvad det er, men det er forekommet mig saa nydeligt, at jeg har tænkt, at det, som i saa høi Grad har behaget mig, maaske ogsaa kunde behage andre lidt.”

På lager

Yderligere information

Vægt 0.500 kg